Czas pracy opiekunów internatu
Odpowiada
21.01.2009



PYTANIE



Moje pytanie dotyczy wychowawców w internacie pracującym przez 7 dni w tygodniu.


Młodzież na święta wyjeżdża do domu i internat jest zamykany już w piątek (ale dni świąteczne przypadają w następnym tygodniu). Czy osoby pracujące w soboty i niedziele muszą odpracowywać te godziny, jeśli są zatrudnione na etacie lub części etatu? A co jeśli godziny weekendowe są godzinami ponadwymiarowymi?








ODPOWIEDŹ



Zgodnie z art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla wychowawców w internacie wynosi 30 godzin tygodniowo. W przypadku internatu pracującego 7 dni w tygodniu liczbę godzin rozkłada się na 7 dni.


W art. 64 zapisano, że urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (pod pojęciem ferii rozumiemy ferie letnie i zimowe, a
nie przerwy świąteczne). Pamiętać zatem należy, iż przerwy świąteczne to czas wolny dla ucznia. Nie jest to równoznaczne z nieświadczeniem pracy przez nauczyciela.
W myśl
Karty Nauczyciela przerwy świąteczne nie stanowią więc dni wolnych od pracy. Zgodnie bowiem z art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela dyrektor może zobowiązać nauczycieli nawet w okresie ferii letnich i zimowych do przeprowadzania egzaminów, prac związanych z organizacją roku szkolnego, prac nad szkolnym zestawem programów oraz czynności związanych z doskonaleniem zawodowym.


W opisanym przypadku (gdy internat jest zamykany już w piątek ze względu na święta przypadające w następnym tygodniu) uznanie, że wychowawca również ma dni wolne i nie musi ich odpracowywać (tak zresztą zwyczajowo odbywa się to we wszystkich szkołach, kiedy to cały okres przerwy świątecznej nauczyciele nie świadczą pracy) to dobra wola dyrektora. Jeśli godziny weekendowe stanowią nadgodziny, to ze względu na nieuczęszczanie do pracy nie będą wypłacone.



Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz