Choroba zawodowa nauczyciela
Odpowiada
23.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Jestem nauczycielką dyplomowaną edukacji wczesnoszkolnej z 35-letnim stażem pracy. 3 lata brakuje mi do emerytury. W roku szkolnym 2018/19 przebywałam na urlopie zdrowotnym. W styczniu 2019r. WOMP wydała uprawomocnienie orzeczenia o podejrzeniu u mnie choroby zawodowej. ZUS przyznał mi 15% uszczerbku i jednorazowe odszkodowanie. W czerwcu obraz USG wskazał dużą poprawę sprawności strun głosowych i foniatra wydał zaświadczenie, że mogę podjąć pracę zawodową. Dostałam również orzeczenie o przydatności do pracy na stanowisko nauczyciela od lekarza Powiatowej Medycyny Pracy i złożyłam w biurze obsługi szkół. Powiadomiłam telefonicznie też o tym mojego dyrektora. Na początku lipca będąc w biurze pani kadrowa przekazała mi informacje, że wynalazła przepis, który nie pozwala mi wrócić na swoje stanowisko pracy(kl.III), bo mam stwierdzoną chorobę zawodową. Czy dyrektor ma prawo przenieść mnie na inne stanowisko pracy i na niepełny etat? Jak mam postąpić, gdyby wezwano mnie do biura i dano do podpisu nowy angaż bez wcześniejszej rozmowy z dyrektorem? Czy mam prawo odwołać się do Sądu Pracy? Bardzo proszę o odpowiedź i podanie mi podstawy prawnej. Z góry serdecznie dziękuję i z niecierpliwością czekam na odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Może Pani wrócić do nauczania na swoim dotychczasowym stanowisku pracy bowiem lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

Uzasadnienie:

Stwierdzenia objawów choroby zawodowej dokonuje lekarz medycyny pracy podczas profilaktycznych badań lekarskich. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, dyrektor jest obowiązany  przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy (art. 230 Kodeksu pracy). Przeniesienia dokonuje się na podstawie orzeczenia lekarskiego i na okres wskazany w tym orzeczeniu. Po upływie tego okresu przeniesiony pracownik powinien zostać automatycznie dopuszczony do pracy na dotychczasowym stanowisku, jeżeli objawy choroby zawodowej przestaną istnieć. Przeniesienie następuje w trybie polecenia służbowego, a więc nie wymaga zgody pracownika.

W opisanej sytuacji, co prawda WOMP w styczniu wydał orzeczenia o podejrzeniu choroby zawodowej, ale już w czerwcu lekarz medycyny pracy stwierdził brak przeciwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela. Zatem w opisanej sytuacji brak jest podstaw do przeniesienia Pani na inne stanowisko. Była taka podstawa w momencie stwierdzenia podejrzenia choroby w styczniu (na okres wskazany w orzeczeniu), ale wtedy i tak przebywała Pani na urlopie dla poratowania zdrowia.

Obecnie jeżeli dyrektor przeniesienie Panią na stanowisko na które nie wiąże się z tak znacznym obciążeniem narządu głosowego (do świetlicy lub biblioteki, jeżeli ma Pani kwalifikacje), ma Pani prawo wystąpić do sądu o przywrócenie na poprzednie stanowisko. Można również zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna:

art. 230 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2019 r., poz. 1040).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz