Brak zgody dyrektora na rozwiązanie umowy z nauczycielem
Odpowiada
23.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Jestem nauczycielem kontraktowym, umowa na czas nieokreślony. W lipcu dostałam nową ofertę pracy jako nauczyciel klas 1-3 (praca bliżej domu, jednozmianowa). Bardzo mi zależy aby tam pracować. Złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron niestety ale dyrektor nie chce zgodzić się na takie porozumienie. Pani dyrektor ma konflikt z rodzicami i nie chce się zgodzić abym odeszła bo rodzice będą mówić, że znowu ktoś od niej ucieka. Co mogę zrobić aby się zwolnić aby we wrześniu zacząć pracę w nowej szkole?

ODPOWIEDŹ

Niestety w tym wypadku trzeba zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego. Zatem w opisanej sytuacji nie będzie to możliwe. Pozostaje tylko przekonanie dyrektora do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.

Uzasadnienie:

Najłatwiej porozumieć się z pracodawcą i rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron w dowolnym momencie, również z końcem roku szkolnego. Jeżeli jedna ze stron nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy, to nie zostanie on zakończony.  Podstawą prawną rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w przypadku nauczycieli jest co do zasady art. 27 Karty Nauczyciela. Przepis ten częściowo odsyła do art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3-5 Karty Nauczyciela. Tak więc w przypadku nauczycieli podstawą prawną rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest w art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 KN.  Jeżeli dyrektor nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron jedynym wyjściem jest złożenie wypowiedzenia, ale ze skutkiem na koniec kolejnego roku szkolnego (art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Jeśli nauczyciel pomimo braku zgody dyrektora szkoły na rozwiązanie stosunku pracy nie świadczy pracy w tej szkole, ale podjął zatrudnienie w innym miejscu pracy, to należałoby rozważyć, czy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia wobec nauczyciela postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie bowiem z art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela. Również nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy wywoła utratę prawa do wynagrodzenia, ale może dalsze konsekwencje prawne – takie jak odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pracodawcy, który poniósł szkodę w związku z nieobecnością nauczyciela w pracy.

Być może warto złożyć wniosek o urlop bezpłatny na kolejny rok szkolny. Może w takim przypadku dyrektor wyrazi zgodę, chociaż też nie ma takiego obowiązku.

Podstawa prawna:

art. 23, art. 27 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz