Awans na nauczyciela mianowanego po powrocie z urlopu macierzyńskiego
Odpowiada
07.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy nauczyciel kontraktowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego 1.12.2022r. może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego z dniem 1.12.2022r.?                

Odpowiedź:

Nie. Staż może rozpocząć najwcześniej 1 września 2023 r.

Uzasadnienie:

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych, czyli:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wersji do 31 sierpnia 2022 r.
  • stare rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Zatem jeżeli do 31 sierpnia 2022 r. nauczyciel kontraktowy nie rozpoczął stażu na mianowanego, staż według dotychczasowych zasad nauczyciel może rozpocząć od 1 września 2023 r. (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela w wersji do 31 sierpnia 2022 r.), ale trzeba sprawdzić, czy do tego czasu zostaje spełniony warunek pracy w szkole przez 2 lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela w wersji do 31 sierpnia 2022 r.). Okres pracy biegnie również w okresie korzystania przez nauczyciela z urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 9d ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – w wersji do 31 sierpnia 2022 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz