Awans na nauczyciel dyplomowanego od 1 września 2022 r.
Odpowiada
08.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W lipcu 2018 r. uzyskałam awans na stopień nauczyciela mianowanego. Od kwietnia 2019 r. przebywałam kolejno na zwolnieniu ciążowym, urlopie macierzyńskim I rodzicielskim. Od września 2021 r. wróciłam do pracy. Czy awans na nauczyciela dyplomowanego robię po nowemu czy jeszcze po staremu? Ile on będzie trwał w moim przypadku? Czy składam do dyrektora wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju?

Odpowiedź:

Będzie Pani realizowała awans na dyplomowanego według nowych przepisów, czyli już nie będzie stażu, wniosku i planu rozwoju a pozostawanie w zatrudnieniu.

Uzasadnienie:

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego już go nie rozpoczynają od 1 września 2022 r.  tylko będą musieli stosować nowe regulacje, czyli pozostawać w zatrudnieniu przez określony czas – co do zasady 5 lat i 9 miesięcy (a jeżeli miał stopień naukowy to 4 lata i 9 miesięcy) od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Jednaka z uwagi na przepisy przejściowe okres pracy (ten wskazany wyżej) w szkole może zostać skrócony o 2 lata, czyli trzeba pozostawać w zatrudnieniu 3 lata i 9 miesięcy (lub odpowiednio 2 lata i 9 miesięcy).

Do okresów przepracowania wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Do okresów tych  nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. 

Zatem okres pracy od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r. i od września 2021 r. zostaje zaliczony na poczet tego okresu przepracowania.  Zatem musi Pani sama to policzyć, czyli ustalić jaki okres Pani pracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nie przebywając na usprawiedliwionej nieobecności dłużej niż 30 dni. Te okresy należy zaliczyć na poczet 3 lat i 9 miesięcy okresu przepracowania.

Podstawa prawna:

  • 11, art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 9ca ust. 6-9 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz