Awans na dyplomowanego wg. przepisów przejściowych
Odpowiada
03.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Potrzebuję pomocy w kwestii awansu na nauczyciela dyplomowanego Dotyczą mnie przepisy przejściowe jeżeli dobrze rozumiem. Mianowanie uzyskałem w sierpniu 2022. wg zmian z tego wynika, że mój staż potrwa 3 lata i 9 m-cy. Potrzebuje jednak wyjaśnienia co do wymiaru zatrudnienia. 31.08.22 skończyłem pracę w placówce, w której uzyskałem mianowanie 1.09.22 zacząłem pracę w innej tylko w wymiarze 8h 28.11.22 w tej nowej placówce udaje się uzyskać pół etatu, czy okres stażu mogę zacząć z dniem uzyskania aneksu na zatrudnienie na pół etatu? Czy jeśli nie zacząłem w wymiarze pół etatu we wrześniu to ucieka mi cały rok? Będę wdzięczny za wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego już go nie rozpoczynają od 1 września 2022 r.  tylko będą musieli stosować nowe regulacje, czyli pozostawać w zatrudnieniu przez określony czas – co do zasady 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel na stopień nauczyciela dyplomowanego w opisanym przypadku nie realizuje stażu, tylko musi pozostawać w zatrudnieniu w szkole przez określony czas.

Jednak z uwagi na przepisy przejściowe okres pracy (ten wskazany wyżej) w szkole może zostać skrócony o 2 lata, czyli trzeba pozostawać w zatrudnieniu 3 lata i 9 miesięcy.

Do okresów przepracowania wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Do okresów tych  nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. 

Zatem okres zatrudnienia może być zaliczony jeżeli był realizowany w wymiarze co najmniej ½ etatu. W opisanym przypadku do stażu pracy 3 lat i 9 miesięcy będzie wchodził okres pracy od  28 listopada 2022 r. Przypominam, że nauczyciel nie realizuje stażu tylko pozostaje w zatrudnieniu na dyplomowanego. Zatem nie ma znaczenia czy nauczyciel podejmie zatrudnienie na co najmniej ½ etatu z dniem 1 września, czy w czasie roku szkolnego.

Podstawa prawna:

  • 11, art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 9ca ust. 6-9 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz