Arkusz organizacyjny szkoły
Odpowiada
16.09.2009PYTANIEW projekcie arkusza organizacyjnego trzech nauczycieli tego samego przedmiotu (kontraktowych) otrzymało po ok. 11 godzin.


Organ prowadzący wniósł uwagi do arkusza, dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę jednemu z nauczycieli kontraktowych. Czy można w maju wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielowi kontraktowemu, który prawdopodobnie uzyska stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do końca sierpnia 2009 roku? Nauczyciel obecnie jest w okresie stażu uzupełniającego, gdyż w sierpniu 2008 roku nie zdał egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Działania tego nauczyciela pozwalają ustalić pozytywną ocenę za okres stażu. Czy w zaistniałej sytuacji należy wypowiedzieć umowę innemu nauczycielowi kontraktowemu?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 10 ust.
4 Karty Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony z zastrzeżeniem ust. 7, który mówi, że w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5 (mianowany i dyplomowany), stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.


W związku z powyższym, jeśli w danej szkole funkcjonuje trzech nauczycieli kontraktowych i wszyscy mają podpisana umowę o pracę na czas nieokreślony, to dyrektor nie bardzo ma podstawy do zwalniania któregokolwiek, chyba, że istnieją okoliczności, o których mowa w ust. 7, czyli potrzeby wynikające z organizacji nauczania.


Jeśli ponadto mają oni po 11 godzin, oznacza to możliwość realizowania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, gdyż do realizacji wystarcza praca w wymiarze 9 godzin.


Jeśli natomiast chodzi o rozwiązanie stosunku pracy, to dyrektor decyduje o tym, którego z kontraktowych zwolni. Nie musi kierować się faktem, iż jeden z nich prawdopodobnie zostanie nauczycielem mianowanym. Nie jest to przesłanka do stawiania go przed innymi.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz