Aktualności

Zmiany w ocenianiu – nowe rozporządzenie podpisane

Zmiany w ocenianiu – nowe rozporządzenie podpisane

18.06.2015
1 z 1OSÓB UZNAŁO TEN ARTYKUŁ ZA PRZYDATNY

10 czerwca 2015 roku minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych. W efekcie tych zmian nauczyciele uzupełnią  tradycyjne oceny systemem opisowym. Do tej pory taką możliwość mieli tylko nauczyciele uczący w klasach I –III szkół podstawowych.

Głównym celem nowego systemu oceniania jest precyzyjne przekazanie informacji o osiągnięciach ucznia, jak również jego zaangażowaniu, umiejętnościach i trudnościach w szkole. 

To zmiany ważne z perspektywy dyrektora, ponieważ nakładają na niego  obowiązek wprowadzenia świadectw w formie opisowej. Oceny opisowe były stosowane tylko w klasach I–III szkoły podstawowej. Natomiast od 1 września nowego roku szkolnego mogą stanowić uzupełnienie oceniania bieżącego, wyrażanego stopniami 1–6, na wszystkich poziomach nauczania. Podkreślono także, że celem oceniania bieżącego jest precyzyjne informowanie o osiągnięciach ucznia, o jego zaangażowaniu i trudnościach. 

Inaczej niż do tej pory będą tez traktowane zajęcia wychowania fizycznego. Wśród zmian znalazł się zapis mówiący o zwolnieniu ucznia z wykonywania konkretnych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Dotychczas była możliwość zwolnienia ucznia tylko z całych zajęć. Zwolniony z niektórych ćwiczeń będzie uczeń posiadający zaświadczenie lekarskie wskazujące, jakich ćwiczeń nie powinien wykonywać.

Aby wesprzeć dyrektorów we wdrażaniu zmian wynikających z rozporządzenia  Operon zorganizował dla dyrektorów szkoł webinar „Ocenianie kształtujące – nowy wymóg prawny czy patent na lepszą edukację?”. W roli ekspertów wystąpili Sabina Furgoł oraz Lechosław Hojnacki. Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie dotyczącymi oceniania, wskazania pożądanych zmian w podejściu do oceniania uczniów oraz zapoznania uczestników z różnymi aspektami tej metody.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania. Pełną wersję i wszystkie informacje znajdą Państwo tutaj.

Przydatny artykuł?1Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz