Aktualności

Wykaz olimpiad

Wykaz olimpiad

21.04.2010

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej został zamieszczony projekt wykazu olimpiad przedmiotowych, których laureatom i finalistom będzie przysługiwało zwolnienie z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r.

Lp.

Nazwa olimpiady

Zwolnienie z przedmiotu

Organizator olimpiady w 2010 r.

1.

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej; Komitet Główny Olimpiady Artystycznej

- sekcja plastyki

historia sztuki

- sekcja muzyki

historia muzyki

2.

Olimpiada Biologiczna

biologia

Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

3.

Olimpiada Chemiczna

chemia

Polskie Towarzystwo Chemiczne; Komitet Główny Olimpiady Chemicznej

4.

Olimpiada Filozoficzna

filozofia

Polskie Towarzystwo Filozoficzne; Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej

5.

Olimpiada Fizyczna

fizyka i astronomia

Polskie Towarzystwo Fizyczne; Komitet Główny Olimpiady Fizycznej

6.

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

geografia

Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

7.

Olimpiada Historyczna

historia

Polskie Towarzystwo Historyczne; Komitet Główny Olimpiady Historycznej

8.

Olimpiada Informatyczna

informatyka

Fundacja Rozwoju Informatyki; Komitet Główny Olimpiady Informatycznej

9.

Olimpiada Języka Angielskiego

język angielski

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne; Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego

10.

Olimpiada Języka Białoruskiego

język białoruski

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego; Komitet Główny Olimpiady Języka Białoruskiego

11.

Olimpiada Języka Francuskiego

język francuski

PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce; Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

12.

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

język hiszpański

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne; Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego (od r. szk. 2010/2011 r.)

13.

Olimpiada Języka Łacińskiego

język łaciński i kultura antyczna

Polskie Towarzystwo Filologiczne; Komitet Główny Olimpiady Języka Łacińskiego

14.

Olimpiada Języka Niemieckiego

język niemiecki

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu; Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego

15.

Olimpiada Języka Rosyjskiego

język rosyjski

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego; Komitet Główny Olimpiady Języka Rosyjskiego

16.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

język polski

Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN

17.

Olimpiada Matematyczna

matematyka

Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej; Komitet Główny Olimpiady Matematycznej

18.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

wiedza o społeczeństwie

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

19.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

wiedza o społeczeństwie

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz