Aktualności

Wliczanie oceny z religii do średniej ocen

Wliczanie oceny z religii do średniej ocen

02.07.2009

W dniu 1 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek SLD dotyczący wliczenia do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych ocen z religii lub etyki.


Zgodnie z nowelizowanym w lipcu 2007 r. przez ówczesnego ministra edukacji Romana Giertycha rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, stopień z religii lub etyki jest wliczany do średniej ocen na świadectwie szkolnym, choć udział w zajęciach z tych przedmiotów jest nieobowiązkowy. SLD zaskarżył to rozporządzenie. Zdaniem wnioskodawców zarządzenie narusza zasady rozdziału Kościoła od państwa, równości wobec prawa oraz prawa rodziców do swobodnego wychowywania dziecka. Według posłów SLD rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, wprowadza bowiem odmienne sposoby obliczania średniej ocen dla uczniów uczęszczających na etykę albo religię oraz uczniów niebiorących udziału w tych zajęciach.


Trybunał Konstytucyjny bezterminowo odroczył rozprawę ws. konstytucyjności wliczania oceny z religii do średniej ocen. Powodem tej decyzji było zgłoszenie przez SLD wniosku uzupełniającego, pod którym podpisało się za mało posłów.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz