Aktualności

SIO

SIO

29.04.2010

Rada Ministrów 27 kwietnia przyjęła wytyczne do projektu ustawy o Systemie Informacji Oświatowej przedstawione przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zmiany mają umożliwić efektywne zarządzanie oświatą na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz zwiększyć efektywność finansowania zadań oświatowych, kontrolowania i nadzorowania oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest założenie rejestru szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych.

W bazie SIO maja być gromadzone dane jednostkowe dotyczące uczniów i nauczycieli, również dane osobowe. Dane dotyczące uczniów i nauczycieli podzielono na identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię) i dziedzinowe (inne dane dotyczące ucznia lub nauczyciela, np. klasa, do której uczeń uczęszcza, stopień awansu zawodowego nauczyciela).

Dostęp do tych informacji będzie miał dyrektor szkoły i okręgowe komisje edukacyjne.

Kolejną nowością jest stworzenie możliwości dokumentowania kompletnej ścieżki edukacyjnej uczniów. Dane w systemie będą również uzupełnienie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne o wyniki egzaminów.

Ustawa prawdopodobnie wejdzie w życie 1 września 2011 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zasad działania i organizacji przekazywania danych do bazy SIO z lokalnych baz danych, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz