Aktualności

Sejm przyjął poprawki senatu do ustawy oświatowej

Sejm przyjął poprawki senatu do ustawy oświatowej

13.02.2009

Dnia 12 lutego Sejm rozpatrywał poprawki zgłoszone przez Senat do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.


W latach 2009/2010–2011/2012 na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Sześciolatka będzie można przyjąć do szkoły podstawowej w tym okresie, jeżeli w szkole panują odpowiednie warunki, a dziecko uczęszczało do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki.


Posłowie przegłosowali przyjęcie poprawki, zgodnie z którą przekazanie prowadzenia szkoły może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


Posłowie przyjęli również poprawkę dotyczącą łącznej liczby przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w komisji konkursowej. Ma być ona nie mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych.


Głosowanie nad całością ustawy odbędzie się 13 lutego.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz