Aktualności

Przejście nauczyciela na emeryturę

Przejście nauczyciela na emeryturę

03.09.2010

Pytanie

Pracuję w szkole. Chcę przejść na emeryturę. W jaki sposób i w jakim terminie rozwiązuje się stosunek pracy z nauczycielem?

Odpowiedź

Zasady dotyczące rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami uregulowane zostały w art. 23 i 27 Karty Nauczyciela. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela następuje na koniec roku szkolnego za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Wymóg ten odnosi się również do przypadków, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje z powodu przejścia nauczyciela na emeryturę. Wymagany trzymiesięczny okres wypowiedzenia zostanie zachowany, jeżeli nauczyciel dokona wypowiedzenia stosunku pracy najpóźniej 31 maja.

Powyższe regulacje znajdują zastosowanie przy dokonywaniu wypowiedzenia stosunku pracy zarówno przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (art. 23 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela), jak też przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (art. 27 ust. 1 i ust. 3 Karty Nauczyciela).

Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych. Może on dokonać wypowiedzenia w dowolnym terminie.

Jeśli natomiast nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej chciałby rozwiązać stosunek pracy w innym terminie niż z końcem roku szkolnego, to możliwe jest to na mocy porozumienia stron, na podstawie art. 23 ust. 4 ust. 1 Karty Nauczyciela. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron może zostać dokonane w każdym terminie uzgodnionym przez dyrektora i nauczyciela, w tym także w trakcie roku szkolnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że dyrektor szkoły może w takim przypadku, ale nie musi wyrazić zgodę na rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy.

 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz