Aktualności

Projekt wykazu olimpiad

Projekt wykazu olimpiad

22.04.2011

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej został zamieszczony projekt wykazu olimpiad,

które spełniają warunki określone dla olimpiad przedmiotowych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (DzU nr 13, poz. 125, z późn. zm.), a zatem uprawniają laureatów i finalistów do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Ewentualne zastrzeżenia do tego projektu, a w razie pominięcia którejś olimpiady także program, regulamin i inne dokumenty potwierdzające jej status jako olimpiady przedmiotowej w rozumieniu wymienionego wyżej rozporządzenia, należy przesyłać do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 28 kwietnia 2011 r.

Wykaz olimpiad

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz