Aktualności

Podsumowanie debaty oświatowej

Podsumowanie debaty oświatowej

11.07.2016

Wakacje rozpoczęły się w tym roku 27 czerwca. Tego samego dnia kilka tysięcy osób śledziło konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielu słuchaczy czekało na zaprezentowanie przez minister Annę Zalewską konkretnych rozwiązań dotyczących reformy edukacji, która rozpoczęła się wraz ze zmianą wieku pierwszoklasistów.

Całe wystąpienie można obejrzeć na stronie Ministerstwa: www.men.gov.pl. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia w układzie chronologicznym.

2016/2017

Dzieci sześcioletnie rozpoczną zerówkę objętą nową podstawą programową. Dzieci siedmioletnie trafią do klasy II, chyba że ich rodzice zdecydują o pozostawieniu ich w klasach I. W klasach I znajdą się również dzieci siedmioletnie, którym odroczono obowiązek szkolny, oraz sześcioletnie, których rodzice chcą, by kontynuowały edukację (pod warunkiem, że uczęszczały przez rok do przedszkola lub oddziału przedszkolnego).

W tym roku po raz pierwszy uczniowie klas VI nie przystąpią do ogólnopolskiego sprawdzianu kończącego edukację w szkole podstawowej, ponieważ od roku 2017/2018 przejdą do klasy VII. Gimnazjaliści i maturzyści przystąpią do egzaminu w dotychczasowej formule.

2017/2018

Naukę rozpocznie pierwszy rocznik „idący nowym trybem”. To ci uczniowie – urodzeni w 2010 r. – będą się uczyć według nowej podstawy programowej. Ich edukacja wczesnoszkolna potrwa cztery lata – przez ten czas znajdą się pod opieką jednego wychowawcy.

Powstaną klasy VII, dla których zostanie opracowana podstawa programowa. Uczniowie kończący gimnazjum po napisaniu egzaminu gimnazjalnego będą mogli wybrać 3-letnie liceum, 4-letnie technikum lub szkołę branżową podzieloną na dwa stopnie. Drugi stopień zakończy się nowym egzaminem uprawniającym do podjęcia studiów licencjackich. Uczniowie liceów i techników przystąpią do matury w obecnym kształcie.

2018/2019

To pierwszy rok funkcjonowania klas VIII, a zarazem ostatni rok funkcjonowania gimnazjów, w których pozostaną już jedynie klasy III.

2019/2020

W tym roku w liceach, technikach i szkołach branżowych w klasach I spotkają się dwa roczniki – starszy będzie się uczył zgodnie z obecną podstawą programową, a młodszy – z nową. Uczniowie młodsi jako pierwszy rocznik skończą 4-letnie liceum (technikum będzie 5-letnie).

2020/2021

Klasy IV jako pierwszy rocznik zyskają przygotowanie do nauki przedmiotowej.

2021/2022

Uczniowie kończący licea przystąpią do matury w obecnej formule. Natomiast do egzaminu maturalnego w nowym kształcie po raz pierwszy podejdą uczniowie, którzy ukończą drugi stopień szkół branżowych.

2022/2023

Uczniowie klas IV techników jako ostatni rocznik zdadzą maturę w obecnej postaci, a uczniowie klas IV liceów przystąpią już do nowej matury.

Pierwszy rocznik, który rozpocznie naukę według nowego schematu, ukończy szkołę podstawową w 2025 r., a do matury podejdzie w 2029 r. – dopiero wówczas przyjdzie czas na podsumowanie i porównanie wyników uczniów.

Rozporządzenie wprowadzające powyższy system zostanie przygotowane w październiku. Wtedy też rozpoczną się prace nad nową podstawą programową. We wrześniu 2017 r. według niej będą się uczyć uczniowie klas I i VII. 

Po konferencji pojawiło się wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedzi. Dotyczą one bardzo różnych kwestii związanych z edukacją – finansowaniem, infrastrukturą, metodyką, pomocami. Śledzimy prace ministerstwa i poinformujemy Państwa o kolejnych zmianach.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz