Aktualności

Nowy kanon lektur

Nowy kanon lektur

04.10.2007

Dnia 23 sierpnia 2007 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie nowej listy lektur. Nowy kanon obowiązuje od 1 września 2007 roku.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100)


W nowej podstawie programowej na poziomie
szkoły podstawowej w klasach I–III pojawiły się na liście lektur następujące pozycje:

 • H.Ch. Andersen – „Baśnie” (wybór),
 • Władysław Bełza – „Kto ty jesteś? Polak mały!”,
 • Jan Brzechwa – „Akademia Pana Kleksa”,
 • Wanda Chotomska – „Legendy polskie”,
 • Maria Konopnicka – „O krasnoludkach i sierotce Marysi” (fragmenty),
 • Hugh Lofting – „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”,
 • Astrid Lindgren – „Dzieci z Bullerbyn”,
 • Kornel Makuszyński – „120 przygód Koziołka Matołka” (księga I),
 • Alan Aleksander Milne – „Kubuś Puchatek”,
 • ks. Jan Twardowski – „Patyki i patyczki”,
 • Julian Tuwim – wiersze dla dzieci: „Lokomotywa”, „Słoń Trąbalski”,
 • inne wybrane utwory klasycznej literatury dziecięcej polskiej i światowej.

W nowej podstawie programowej na poziomie
szkoły podstawowej w klasach IV–VI pojawiły się na liście lektur konkretne tytuły (w starej podstawie programowej była możliwość wyboru tytułów do przeczytania przez uczniów – w klasie IV miały to być dwa duże teksty literackie, natomiast w klasach V i VI po trzy tytuły):

 • Carlo Collodi – „Pinokio”,
 • Wiktor Gomulicki – „Wspomnienia niebieskiego mundurka”,
 • Irena Jurgielewiczowa – „Ten obcy”,
 • Rudyard Kipling – „Księga dżungli”,
 • Józef Ignacy Kraszewski – „Stara baśń”,
 • C.S. Lewis – „Opowieści z Narnii”, cz. I: „Lew, czarownica i stara szafa”,
 • Kornel Makuszyński – „Szatan z siódmej klasy”,
 • Lucy Maud Montgomery – „Ania z Zielonego Wzgórza”,
 • Edmund Niziurski – „Sposób na Alcybiadesa”,
 • Henryk Sienkiewicz – „W pustyni i w puszczy”,
 • Alfred Szklarski – „Tomek w krainie kangurów”;
 • ks. Jan Twardowski – „Zeszyt w kratkę”,
 • Mark Twain – „Przygody Tomka Sawyera”,
 • Juliusz Verne – „W 80 dni dookoła świata”,
 • Stanisław Lem – „Bajki robotów”

oraz

 • baśnie, legendy, opowiadania i utwory poetyckie pochodzące z regionu,
 • inne teksty reprezentatywne dla źródeł kultury europejskiej, wybrane przez uczniów i nauczyciela stosownie do możliwości i potrzeb uczniów utwory prozatorskie i poetyckie wprowadzające w polską tradycję i współczesność literacką, teksty reprezentatywne dla różnych rodzajów, gatunków i form artystycznego wyrazu, ze szczególnym uwzględnieniem utworów epickich, w tym odmian prozy fabularnej, literatury
  science fiction,
 • teksty użytkowe, publicystyczne, popularnonaukowe, przedstawienia teatralne, filmy, słuchawiska radiowe, programy telewizyjne.

W nowej podstawie programowej pojawiły się zmiany na liście lektur do
gimnazjum. Z kanonu usunięto „Mitologię”, natomiast dodano następujące pozycje:

 • Arkady Fiedler – „Dywizjon 303”,
 • Melchior Wańkowicz – „Ziele na kraterze”,
 • Adam Mickiewicz – „Ballady i Romanse”,
 • Bolesław Prus – „Kamizelka”,
 • Zofia Kossak-Szczucka – „Bursztyny”,
 • Paweł Juchniewicz – „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża”,
 • Karolina Lanckorońska – „Wspomnienia wojenne”,
 • Henryk Sienkiewicz – „Krzyżacy”.

Przy niektórych pozycjach (zamiast dowolnego utworu) podano konkretne tytuły:

 • Biblia – „Pieśń nad pieśniami”, „Hymn św. Pawła o miłości”, „Apokalipsa” (fragmenty),
 • Antoni Czechow – „Śmierć urzędnika”,
 • Ernest Hemingway – „Stary człowiek i morze”,
 • Jan Kochanowski – pieśń „Czego chcesz od nas, Panie…”,
 • Bolesław Prus – „Kamizelka”.

Reszta utworów pozostała bez zmian:

 • Homer – „Iliada” lub „Odyseja” (fragmenty),
 • Sofokles – „Antygona”,
 • „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty),
 • William Szekspir – „Romeo i Julia”,
 • Miguel Cervantes – „Don Kichote” (fragmenty),
 • Karol Dickens – „Opowieść wigilijna”,
 • Antoine de Saint Exupéry – „Mały Książę”,
 • Aleksander Kamiński – „Kamienie na szaniec”,
 • Miron Białoszewski – „Pamiętnik z powstania warszawskiego” (fragmenty),
 • „Bogurodzica”,
 • Jan Kochanowski – wybrane fraszki i treny,
 • Ignacy Krasicki – wybrane bajki i jedna z satyr,
 • Adam Mickiewicz – „Dziady” cz. II, „Pan Tadeusz” (fragmenty),
 • Aleksander Fredro – „Zemsta”,
 • Juliusz Słowacki – „Balladyna”,
 • Stefan Żeromski – „Syzyfowe prace”,

oraz

 • wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku (w tym utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, ks. Jana Twardowskiego),
 • wybór nowelistyki XIX i XX wieku (w tym co najmniej jeden utwór pozytywistyczny),
 • wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu,
 • wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży (np. Małgorzaty Musierowicz lub Ireny Jurgielewiczowej),
 • przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej skarbnicy literackiej,
 • wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne, reklamowe.
 • utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, w tym literatura popularna (co najmniej jeden w każdej klasie).
 • inne składniki kultury (przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne, przekazy ikoniczne, poezja śpiewana).

W nowej podstawie programowej pojawiły się zmiany na liście lektur do
szkoły ponadgimnazjalnej (zakres podstawowy). Do listy lektur dodano następujące tytuły:

 • Ignacy Krasicki – pieśń „Hymn do miłości Ojczyzny”,
 • Adam Mickiewicz – „Konrad Wallenrod”,
 • Zygmunt Krasiński – „Listy” (wybór),
 • Piotr Skarga – „Kazania sejmowe” (wybór),
 • Stanisław Staszic – „Przestrogi dla Polski” (fragmenty),
 • Jan Paweł II – „Pamięć i tożsamość”,
 • Henryk Sienkiewicz – „Quo vadis”, „Potop”,
 • Bruno Schulz – „Sklepy cynamonowe” (wybrane opowiadania),
 • Ryszard Kapuściński – „Cesarz”,
 • abp Kazimierz Majdański – „Będziecie moimi świadkami…” lub kardynał Stefan Wyszyński – „Zapiski więzienne”,
 • Zofia Kossak-Szczucka – „Pożoga”,
 • Daniel Defoe – „Robinson Crusoe”,
 • C. S. Lewis – „Listy starego diabła do młodego”,
 • George Orwell – „Folwark zwierzęcy”.

Przy niektórych pozycjach (zamiast dowolnego utworu) podano konkretne tytuły:

 • Juliusz Słowacki – „Kordian”,
 • Zygmunt Krasiński – „Nie-Boska komedia” (wybrane sceny),
 • Maria Dąbrowska – „Noce i dnie”,
 • Zofia Nałkowska – „Granica”,
 • Sławomir Mrożek – „Tango”,
 • Witold Gombrowicz – „Ferdydurke”,
 • Sofokles – „Król Edyp”,
 • Fiodor Dostojewski – „Zbrodnia i kara”,
 • William Szekspir – „Makbet”,
 • Molier – „Świętoszek”,
 • Joseph Conrad – „Lord Jim”.

Bez zmian na liście lektur pozostały następujące utwory:

 • „Bogurodzica” w kontekście poezji średniowiecznej,
 • Jan Kochanowski – pieśni, treny (wybór),
 • poezja baroku (wybór),
 • Ignacy Krasicki – satyry i liryki (wybór),
 • Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”, „Dziady” cz. III,
 • wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida),
 • Bolesław Prus – „Lalka”,
 • Eliza Orzeszkowa – „Nad Niemnem” (fragmenty),
 • wybór poezji młodopolskiej,
 • Stanisław Wyspiański – „Wesele”,
 • Władysław Stanisław Reymont – „Chłopi”, tom I: „Jesień”,
 • Stefan Żeromski – „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”,
 • Tadeusz Borowski – „Pożegnanie z Marią” (wybrane opowiadania),
 • Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat”,
 • Johann Wolfgang von Goethe – „Cierpienia młodego Wertera”,
 • Horacy – wybór pieśni

oraz

 • wybór poezji XX wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego),
 • inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej,
 • inne utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela,
 • teksty kultury (adaptacje filmowe powieści i inne filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).

W nowej podstawie programowej pojawiły się zmiany na liście lektur do
szkoły ponadgimnazjalnej (zakres rozszerzony). Do listy lektur dodano następujące tytuły:

 • Henryk Rzewuski – „Pamiątki Soplicy” (wybór),
 • Hanna Malewska – „Sir Tomasz More odmawia”,
 • Wiesław Myśliwski – „Kamień na kamieniu” lub Antoni Libera – „Madame”,
 • wybrany utwór polskich pisarzy emigracyjnych (Andrzeja Bobkowskiego, Witolda Gombrowicza i Józefa Mackiewicza),
 • Włodzimierz Odojewski – „Zasypie wszystko, zawieje”,
 • Święty Augustyn – „Wyznania” (fragmenty),
 • Platon – „Obrona Sokratesa”.

Bez zmian na liście lektur pozostały następujące utwory:

 • Jan Kochanowski – „Treny”,
 • wybrany utwór romantyczny Juliusza Słowackiego lub Zygmunta Krasińskiego,
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz – „Szewcy” (fragmenty),
 • Maria Kuncewiczowa – „Cudzoziemka”,
 • Dante Alighieri – „Boska Komedia” (fragmenty Piekła),
 • Franz Kafka – „Proces”,
 • Michaił Bułhakow – „Mistrz i Małgorzata”

oraz

 • zaproponowany przez uczniów i nauczyciela utwór literatury polskiej, europejskiej lub światowej.Opracowanie własne OPERON

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz