Aktualności

Nowe zasady nauczania

Nowe zasady nauczania

30.09.2010

Od 1 września 2010 roku wchodzą w życie wybrane przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 156, poz. 1046).

Według rozporządzenia dyrektorzy gimnazjów, w porozumieniu z radą pedagogiczną, mają obowiązek sprecyzowania warunków realizacji projektu edukacyjnego w szkole, dopasowując te zasady do swoich możliwości organizacyjnych.

Zaczynając od roku szkolnego 2010/2011, uczniowie trzecich klas gimnazjum, objętych nową podstawą programową, będą musieli zrealizować projekt edukacyjny. Informacja o projekcie wraz z jego nazwą będzie zamieszczona na świadectwie ukończenia szkoły. Gimnazja powinny dostosować swój statut w tym zakresie do 30 listopada 2010 roku.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz