Aktualności

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa

11.07.2008

Na stronie www.reformaprogramowa.men.gov.pl znajduje się projekt nowej podstawy programowej.


Projekt uwzględnia wiele uwag zgłaszanych przez nauczycieli do poprzedniej wersji podstawy.


Oto niektóre z proponowanych zmian:


– religia lub etyka będą zajęciami obowiązkowymi, które szkoła będzie musiała zapewnić uczniom. Zajęcia z etyki będą mogły odbywać się w grupach: międzyklasowych, międzyszkolnych, zróżnicowanych wiekowo. Lekcje będą mogły być prowadzone przez filozofów, jak i polonistów


– programy nauczania dla gimnazjum i liceum mają być ze sobą powiązane, w taki sposób, by uniknąć powtarzania omówionego materiału – to, czego uczono w gimnazjum, w liceum się już nie pojawi. Resort edukacji uważa, że dzięki tej zmianie nauczyciele zyskają więcej czasu na pogłębianie wiedzy uczniów


– w gimnazjach pojawią się pierwsze przedmioty do wyboru: moduł artystyczny i techniczny, w wymiarze 30 godzin rocznie. Na zajęciach praktycznych uczniowie będą się uczyć m.in. gry aktorskiej, śpiewu, modelarstwa, gotowania, majsterkowania. Działania te mają na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru szkół zawodowych


– nauka w gimnazjum i I klasie liceum ma zapewnić wykształcenie ogólne. Od drugiej klasy liceum uczniowie będą wybierali przedmioty rozszerzone, które pozwolą na pogłębienie ich wiedzy z danej dziedziny


– wszyscy uczniowie będą obowiązkowo zdawali maturę z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym oraz z co najmniej jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym


– do czasu objęcia nową podstawą całego systemu (6 lat) będzie obowiązywać przejściowy kanon lektur, który obejmie listę lektur sprzed rządów ministra Giertycha, natomiast pozycje dodane przez ministrów Legutkę i Giertycha będą nadobowiązkowe


– uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych będą objęci obowiązkową nauką języka obcego nowożytnego i będą się go uczyć przez co najmniej 9 lat (6 lat w szkole podstawowej i 3 lata w gimnazjum), a w gimnazjum rozpoczną naukę drugiego obowiązkowego języka obcego, która potrwa 6 lat (3 lata w gimnazjum i 3 w liceum)


Nowa podstawa programowa ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolach, pierwszych klasach szkół podstawowych i pierwszych klasach gimnazjum.


Podstawa programowa dla przedszkoli


Podstawa programowa dla szkół podstawowych


Podstawa programowa dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz