Aktualności

Nowa obsada resortu edukacji

Nowa obsada resortu edukacji

07.12.2007

Sylwetki wiceministrów i dyrektora Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej została
Krystyna Szumilas.
Jest odpowiedzialna za finansowanie edukacji, współpracę ze związkami zawodowymi oraz strategię zmian systemowych w edukacji.


Krystyna Szumilas urodziła się w 1956 r. Jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa samorządu terytorialnego, zarządzania oświatą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz informatyki. W latach 1975–1991 pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6 w Knurowie. Następnie sprawowała funkcję pełnomocnika zarządu Miasta Knurowa ds. Oświaty. W latach 1995–1998 kierowała Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Knurowie. Przez 2 lata zasiadała w zarządzie powiatu gliwickiego.


Od 2001 r. jest posłanką z listy Platformy Obywatelskiej. W 2006 r. w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej została wytypowana na rzecznika odpowiedzialnego za edukację i naukę. W Sejmie V kadencji przewodniczyła Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz kolejny została posłanką.Podsekretarzem Stanu odpowiedzialnym za jakość w edukacji, tj. programy nauczania, podręczniki, programy wychowania i profilaktyki, podstawę programową oraz standardy egzaminacyjne, został
Zbigniew Marciniak.


Zbigniew Marciniak urodził się w 1952 r. Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980–1982 r. odbył studia doktoranckie w
Virginia Polytechnic Institute and State University. Od 1997 r. jest profesorem zwyczajnym.


Od 1 października 1976 r. pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2000–2002 był jego dyrektorem. W 2005 r. został przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 r. jest przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk.


Prof. Zbigniew Marciniak łączy badania naukowe z popularyzacją matematyki. Od ponad 20 lat działa w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci. Jest członkiem jury polskich eliminacji Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej, wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej oraz Zespołu Ekspertów badania PISA. Od 2000 r. jest członkiem zespołu ds. podstawy programowej.
Sekretarzem Stanu odpowiedzialnym za współpracę z sektorem pozarządowym, współpracę międzynarodową, promocję języka polskiego za granicą został
Krzysztof Stanowski.


Krzysztof Stanowski urodził się w 1959 r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współtworzył niezależne harcerstwo w Polsce. Był pierwszym naczelnikiem, a następnie sekretarzem generalnym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od 1989 r. angażuje się w pracę Fundacji Edukacja dla Demokracji.


Jest autorem programów edukacyjnych oraz publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji obywatelskich. Jest inicjatorem i współtwórcą
Education for Democracy International Network (międzynarodowej sieci zespołów trenerskich wspierających społeczności lokalne poprzez edukację obywatelską w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej).Podsekretarzem Stanu odpowiedzialnym za kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz nadzór pedagogiczny został
Zbigniew Włodkowski.


Zbigniew Włodkowski urodził się w 1961 r. W 1991 r. podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu edukacji informatycznej, matematyki i zarządzania oświatą. Kontynuuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Socjologii.


W 1983 r. podjął pracę jako nauczyciel fizyki i chemii w Szkole Podstawowej w Okartowie. W latach 1986–1997 pracował w Szkole Podstawowej w Drozdowie, której od 1987 r. był dyrektorem. Następnie w latach 1997–2002 pełnił funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej w Okartowie.


W 2003 r. został wybrany radnym powiatu Pisz i powołany przez radę na stanowisko starosty powiatu piskiego. W 2005 r. został posłem. Był członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.Szefem Gabinetu Politycznego
Ministra została
Ligia Krajewska.


Ligia Krajewska urodziła się w 1950 r. Jest absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. W 1989 r. wspólnie z grupą mieszkańców Warszawy założyła Fundację Szkoły Społecznej oraz powołała Społeczną Szkołę Podstawową. W 1990 r. została radną Rady Miasta Stołecznego Warszawy, przewodniczyła komisji oświaty. W latach 1999–2001 była członkiem Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i członkiem Zespołu Monitorującego Reformę Oświaty, powołanego przez premiera Jerzego Buzka. W latach 1999–2002 była członkiem i sekretarzem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej. W 2000 r. została wiceprezesem Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Przed objęciem stanowiska w resorcie edukacji była wiceprzewodniczącą Rady Miasta Warszawy. W 1999 r. otrzymała Nagrodę I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz