Aktualności

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny

06.07.2009

Na stronie internetowej MEN został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.


Celem projektu jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego z ukierunkowaniem jego sprawowania na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej zarówno szkół, jak i placówek.


Założenie nowego modelu nadzoru pedagogicznego rozgranicza trzy zadania nadzorcze organów sprawujących nadzór, w tym kuratorów oświaty. Są to:


– ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek,


– kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,


– wspomaganie pracy szkół i placówek w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.


Rozporządzenie wprowadza dwa poziomy ewaluacji – ewaluację zewnętrzną, prowadzoną przez organ nadzoru oraz ewaluację wewnętrzną, prowadzoną przez dyrektora szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami.


Ewaluacja zewnętrzna ma za zadanie zbadanie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, procesów zachodzących w szkole lub placówce służących jej rozwojowi, funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym oraz zarządzanie szkołą lub placówką. Projekt rozporządzenia wprowadza pięć poziomów spełnienia przez szkołę wymogów w wymienionych wyżej obszarach. Zespół dokonujący ewaluacji jest zobowiązany do przedstawienia radzie pedagogicznej zakresu i harmonogramu ewaluacji. Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Organ nadzoru kontroluje także przestrzeganie przez szkoły i placówki przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


Rozporządzenie określa także wykaz stanowisk w kuratoriach oświaty oraz innych urzędach sprawujących nadzór pedagogiczny, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych oraz wymogi niezbędne dla zajmowania tych stanowisk.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz