Aktualności

Można zdać z jedynką

Można zdać z jedynką

01.09.2010

Już nie jest potrzebna opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej, jeżeli nauczyciel zdecyduje pozostawić ucznia szkoły podstawowej w tej samej klasie.

1 września wchodzi w życie Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 156, poz. 1046).

W nowelizacji rozporządzenia postanowiono, że tę decyzje będzie podejmowała rada pedagogiczna po zaczerpnięciu opinii nauczyciela.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz