Aktualności

Monitoring podstawy programowej

Monitoring podstawy programowej

30.03.2010

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zostali poinformowani przez kuratorów oświaty o planowanym monitorowaniu wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Celem badania jest pozyskanie informacji o stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej i uwzględnianiem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych. W roku szkolnym 2009/2010 monitorowaniem tym zostanie objętych 10% przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, jak również 10% szkół podstawowych i gimnazjów. Kuratoria na swoich stronach internetowych opublikują listę wybranych do monitorowania placówek oraz poinformują ich dyrektorów o terminie i sposobie przeprowadzenia monitorowania, zgodnie z ustalonym harmonogramem.Badania te zostaną przeprowadzone online, to znaczy, że dyrektorzy wybranych placówek, po zalogowaniu się na stronie WWW, muszą wypełnić zamieszczony tam odpowiedni arkusz.

Dodatkowo w 10% łącznej liczby badanych placówek zostanie przeprowadzona weryfikacja ankiet poprzez odwiedziny wizytatora w szkole, kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z dyrektorem szkoły.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz