Aktualności

MEN kończy prace nad wdrożeniem systemu oceniania opisowego

MEN kończy prace nad wdrożeniem systemu oceniania opisowego

19.08.2015

MEN dopełnia formalności, by wraz z pierwszym dzwonkiem w szkołach na wszystkich etapach nauczania obowiązywały oceny opisowe. Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu stosownego rozporządzenia.

Resort nie ujawnił jeszcze wyników konsultacji. Dokument został przekazany do zaopiniowania w połowie lipca. Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska chce, by wszedł on w życie z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, czyli 1 września.

Rozporządzenie jest niezbędnym uzupełnieniem znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, w której przewidziano możliwość stosowania ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym we wszystkich klasach wszystkich typów szkół, a nie jak dotychczas – tylko w klasach I–III szkoły podstawowej. Warunkiem jest uwzględnienie takiej możliwości w statucie szkoły.

„Oceny opisowe są stosowane w szkołach wielu krajów UE (Dania, Niemcy, Szwecja, Słowenia, Finlandia, Estonia, Łotwa, Grecja). Najpowszechniej są one stosowane w najmłodszych klasach szkoły podstawowej” – podaje MEN w uzasadnieniu.

Ważnym udogodnieniem ma być możliwość stosowania wydruków komputerowych, tak jak to dotychczas obowiązywało w klasach początkowych. Wydrukowana i podpisana przez nauczyciela lub wychowawcę ocena nie będzie musiała być ani wklejana, ani zszywana z arkuszem ocen. Wystarczy, że będzie z nim przechowywana, np. w teczce.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz