Aktualności

Konsultacje społeczne podstawy programowej

Konsultacje społeczne podstawy programowej

01.10.2008

Resort edukacji skierował do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.


W porównaniu do obecnie obowiązującej podstawy programowej największe zmiany dotyczą wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.


Dotychczasowe kształcenie wczesnoszkolne (w klasach I–III) nie będzie wyłącznie zintegrowane. Edukacja wczesnoszkolna będzie mieć teraz charakter zintegrowany lub przedmiotowy, a wybór sposobu nauczania będzie należeć do nauczyciela.


Na poziomie szkół podstawowych nauczanie języka obcego będzie odbywało się w grupach uczniów o zbliżonym poziomie zaawansowania.


Podstawa zakłada również powiązanie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Ma to umożliwić pełną realizację podstawowego zakresu wykształcenia ogólnego oraz uniknięcie powtórzeń tych samych treści programowych.


Ze zmianą podstawy programowej wiąże się dostosowanie do niej podręczników szkolnych.


Nowa podstawa programowa będzie realizowana od roku szkolnego 2009/2010 w klasach pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz