Aktualności

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela

14.01.2009

Dnia 22 stycznia wchodzi w życie Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (DzU z 2009 r., Nr 1, poz. 1).


Na mocy ustawy w styczniu i we wrześniu 2009 roku wynagrodzenia wszystkich nauczycieli mają wzrosnąć o 5%. Dzięki nowym regulacjom średnie wynagrodzenie stażystów pod koniec przyszłego roku będzie wyższe od obecnego o 586 zł, kontraktowych o 412 zł, mianowanych o 316 zł, a dyplomowanych o 381 zł. Jest to jednak średnia. Ile rzeczywiście dostaną poszczególni nauczyciele, będzie wiadomo, kiedy minister edukacji wyda rozporządzenie, w którym określi tzw. minimalne płace.


Samorządy terytorialne nie będą musiały corocznie ustalać regulaminu wynagrodzeń. Ich obowiązkiem natomiast będzie dodatkowe analizowanie każdego roku wydatków na wynagrodzenia. W przypadku nieosiągnięcia płac gwarantowanych ustawą Karta Nauczyciela samorządy będą miały obowiązek wyrównania tego wynagrodzenia wraz z końcem roku kalendarzowego. Organy wykonawcze samorządu mają informować rady gmin, powiatów, sejmików województw oraz dyrektorów szkół i placówek, a także związki zawodowe nauczycieli o wypłacanych wynagrodzeniach. Został również wprowadzony tryb kontroli stanowienia wysokości płac przez regionalne izby obrachunkowe.


W ustawie nie przewidziano zwiększenia pensum nauczycielskiego. Wprowadzono za to obowiązek realizacji dodatkowych dwóch godzin w tygodniu w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz jednej godziny w szkołach ponadpodstawowych z możliwością rozliczenia się z tego wymiaru w ciągu półrocza.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz