Aktualności

E-dziennik w szkołach

E-dziennik w szkołach

21.07.2009

Minister Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające wcześniejsze Rozporządzenie z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU nr 23, poz. 225 z późn. zm.).


Obecnie tylko niewielka ilość szkół w Polsce prowadzi dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. Nowelizacja umożliwi całkowite zastąpienie tradycyjnych dzienników w formie papierowej na dziennikami elektronicznymi.


Aby rozpocząć prowadzenie e-dziennika trzeba uzyskać zgodę organu prowadzącego daną szkołę lub placówkę, ponieważ wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Wymagane jest również m.in. zachowanie wybiórczego dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.


Rozporządzenie określa też warunki rejestrowania, przechowywania i wglądu do danych e-dziennika po zakończeniu roku szkolnego lub semestru. Dane powinny być zapisane na nośniku informatycznym, tak aby zapewniona była można było skontrolować ich integralność poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego. Okres archiwizacja informacji zawartych w e-dzienniku powinien odpowiadać okresowi przechowywania dzienników w formie papierowej.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz