Zwrot kosztu zakupu okularów
Odpowiada
30.03.2009PYTANIECzy jako nauczycielowi informatyki przysługuje mi zwrot kosztów poniesionych na badanie wzroku i zakup okularów? Czy jest możliwy zwrot kosztów za dwie pary okularów, które zamówiłem dla siebie podczas jednej wizyty u lekarza?
ODPOWIEDŹPoruszona kwestia uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU z 1998 r., Nr 148, poz. 973).


§ 5 rozporządzenia
zobowiązuje pracodawcę do przeprowadzenia na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe oceny warunków pracy w aspekcie:


1. organizacji stanowiska,


2. stanu elementów wyposażenia stanowiska,


3. obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,


4. obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi,


5. obciążenia psychicznego pracowników.


§ 6 nakłada z kolei na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny.


Ponadto § 8 ust. 1
zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym profilaktycznej opieki zdrowotnej, a ust. 2
do zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniami lekarza.


Reasumując, okulary nauczycielowi informatyki nie służą do ochrony oczu, lecz do korekcji wzroku, a potrzebę ich stosowania stwierdza lekarz, a nie pracodawca. Jeśli lekarz stwierdził taką potrzebę w odniesieniu do pracownika użytkującego monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt. 4), pracodawca jest zobowiązany okulary zapewnić. Dotyczy to tylko jednej pary okularów. Dyrektor może zwrócić całość kosztów zakupu okularów, ale może też sfinansować je tylko w pewnym stopniu, zależy to od ustaleń dyrektora. Natomiast w opisanym wypadku nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na badanie wzroku, gdyż to można zapewnić sobie nieodpłatnie.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz