Zwolnienie z dyżurów szkolnych
Odpowiada
03.06.2009PYTANIEJestem w trzecim miesiącu ciąży i szukam przepisów, mówiących o tym, że mogłabym być zwolniona z dyżurów szkolnych. Czy takowe istnieją, czy regulują to tylko przepisy w danej szkole?
ODPOWIEDŹKwestię wykonywania pracy przez kobiety w ciąży reguluje Dział VIII kodeksu pracy „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”. Art. 176 mówi, że
nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.


Z art. 179 § 2 z kolei wynika, iż pracodawca jest zobowiązany do dostosowania warunków pracy kobiety tak, aby wyeliminować zagrożenie dla jej zdrowia lub bezpieczeństwa. Przy czym art. 179 § 3 uściśla, że przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego.


Pełnienie dyżuru to rodzaj wykonywanej przez nauczyciela pracy, oprócz prowadzenia lekcji. Jeśli więc nauczycielka zwróciła się do dyrekcji szkoły o zwolnienie z ich pełnienia,
winna to udokumentować zaświadczeniem lekarskim, z którego będzie jasno wynikać, iż pełnienie dyżurów jest niewskazane ze względu na zagrożenie zdrowia. Przy czym nie może to być tylko zaświadczenie o stwierdzeniu faktu, iż zainteresowana jest w ciąży, lecz
podkreślenie niemożności wykonywania pracy jako dyżurujący nauczyciel.


Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdzających przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (DzU z 2006 r. nr 42, poz. 292). § 3 precyzuje, co winno zawierać takie zaświadczenie:


1. imię i nazwisko,


2. numer PESEL,


3. miejsce zamieszkania,


4. stwierdzenie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią uzasadniających zmianę warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku.


Na podstawie tego zaświadczenia dyrektor winien zmienić warunki pracy na zajmowanym stanowisku, a więc zwolnić nauczyciela z pełnienia dyżurów. Przy czym w większości szkół panuje zwyczaj zwalniania kobiet w ciąży z dyżurów lub ograniczenia ich do minimum.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz