Zwolnienie lekarskie w trakcie odbywania stażu
Odpowiada
24.03.2011

PYTANIE

Od stycznia 2010 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim, byłam w ciąży. Urodziłam 10 czerwca.


W tym czasie kontynuowałam staż na nauczyciela dyplomowanego, koniec stażu przypadł na maj 2010. Żadne z moich zwolnień nie trwało dłużej niż miesiąc (albo trwało do piątku danego tygodnia i od poniedziałku następnego miałam nowe, albo były ferie, święta i wówczas nie brałam zwolnienia). Proszę odpowiedzieć na pytanie czy moja nieobecność wobec tego trwała nieprzerwanie, czy nie? Jeśli mam przedłużyć staż, to powinnam liczyć nieobecne dni od połowy stycznia? W takim wypadku zostałyby policzone ferie i przerwy świąteczne, podczas których nie przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Może więc powinnam policzyć tylko dni zwolnień i zsumować je?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, ostatnie DzU z 2009 r. nr 97, poz. 800) staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Z kolei zgodnie z art. 9c ust. 5 w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Z powyższego wynika, iż:

  1. przedłużenie stażu powoduje nieprzerwana nieobecność, trwająca dłużej niż miesiąc

  2. okres wakacji i ferii traktowany jest jako okres trwania stażu

W przypadku zainteresowanej żadne ze zwolnień nie trwało dłużej niż miesiąc. Jednak w okresie od stycznia 2010 r. do końca stażu, czyli maja 2010 r. nie przepracowała faktycznie ani jednego dnia. W związku z tym należy uznać, iż jej nieobecność ma charakter nieprzerwany. Inaczej sprawy miałyby się, gdyby zainteresowana brała zwolnienie do 29 dni, a następnie na przykład tydzień by pracowała i znów wzięła zwolnienie na 29 dni. Należy zatem zsumować dni zwolnień i o tyle staż przedłużyć, wyłączając z tego okres ferii, zgodnie z przywoływanym art. 9c ust. 5.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz