Zwiększenie wymiaru godzin
Odpowiada
26.06.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Uczę teraz w klasie trzeciej, którą prowadzę od oddziału zerowego. W tym roku otrzymałam ponownie przydział do tego oddziału, jednak z większą liczbą godzin – 25 tygodniowo. Od września będę uczyć pięciolatki, a więc dzieci o rok młodsze. Skąd ta niekorzystna zmiana? Czy przysługuje mi osoba pomagająca w opiece nad tak małymi dziećmi?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. DzU 2014, poz. 191 ze zm.) 25-godzinne pensum przysługuje nauczycielom przedszkoli, w wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci sześcioletnich. Natomiast zgodnie z przepisem art. 42 ust. 7 pkt 3 przywołanej ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć m.in. nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Jeżeli w oddziale będą uczyły się dzieci pięcio- i sześcioletnie, to pensum nauczyciela na podstawie przywołanego przepisu określa organ prowadzący i prawdopodobnie z tego względu w Pani przypadku będzie ono wynosiło 25 godzin.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1e Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. DzU 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.) w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela. Jednakże przepisy nie nakładają obowiązku obligatoryjnego zatrudnienia asystenta nauczyciela w przypadku, gdy do oddziału uczęszczają dzieci pięcioletnie. O potrzebie zatrudnienia asystenta nauczyciela decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor przy podejmowaniu powyższej decyzji powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę warunki, w jakich pracuje nauczycieli, czyli np. stan liczebny klasy.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz