Zmiana warunków umowy
Odpowiada
21.11.2008PYTANIECzy dyrekcja szkoły powinna zmienić mi warunki umowy?


Jestem nauczycielem mianowanym. W szkole, gdzie obecnie pracuję, zostałam zatrudniona 2 lata temu na czas nieokreślony. Od 1 stycznia 2008 roku szkoła została podzielona na 2 placówki – jedną z zamiarem rozwoju, drugą – likwidacji. Wtedy też otrzymałam 2 umowy: jedną na 10/18 etatu i na czas nieokreślony, drugą zaś na 10/18 etatu i na czas określony. W chwili obecnej od 1września pracuję na całym etacie w placówce, gdzie miałam wcześniej umowę na 10/18 etatu na czas nieokreślony. Nie otrzymałam jednak nowej umowy tylko informację o wynagrodzeniu i dodatkach.
ODPOWIEDŹStosunek pracy z nauczycielem mianowanym zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela – (DzU z 2003 r., Nr 118, poz. 1112) nawiązuje się na czas nieokreślony. W artykule 22 ust. 2 jest mowa o tym, że można zatrudnić nauczyciela, za jego zgodą, do wymiaru nie mniej niż 1/2 etatu w wypadku likwidacji lub częściowej likwidacji placówki (art. 20 ust. 1 i 2). W pytaniu właśnie taka sytuacja została opisana: nauczyciel otrzymał jedną umowę na 10/18 etatu na czas nieokreślony oraz tyle samo etatu w szkole, która miała być zlikwidowana.


Jeżeli od 1 września nauczyciel pracuje w szkole na czas nieokreślony, w wymiarze 18/18, to powinien otrzymać nową umowę, odpowiadającą nowemu wymiarowi pracy. Wszystkie zmiany w wymiarze godzin nauczyciela, czy będzie to obniżenie czy zwiększenie godzin, muszą być uprawomocnione nową umową, gdyż zmiana warunków pracy pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia. Ponadto umowa, o którą Pani pyta, powinna być zawarta na czas nieokreślony.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz