Zmiana stanowiska pedagoga szkolnego
Odpowiada
18.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem pedagogiem szkolnym zatrudnionym na pełen etat - umowa z tytułu mianowania. Zostałam poinformowana przez dyrektora, że od nowego roku szkolnego zostaje mi pół etatu (druga połowa zostaje wystawiona na wakat) a mój etat zostaje uzupełniony poprzez zajęcia rewalidacyjne. Moje pytanie brzmi następująco - czy dyrektor może coś takiego w ogóle zrobić bez mojej zgody ? nie jestem zainteresowana zajęciami rewalidacyjnymi a jedynie utrzymaniem pełnego etatu pedagoga - jakie są moje opcje ?

Odpowiedź:

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo kwestia zajęć rewalidacyjnych jest różnie rozumiana. Dyrektor powierza prowadzenie zajęć nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia. W orzecznictwie wskazano, że pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne jest uregulowane w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 marca 2013 r., IV SA/Wr 714/12). W przepisach nie wyróżnia się bowiem odrębnego stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne. Zazwyczaj zajęcia te realizują nauczyciele zatrudnieni w szkole albo na stanowisku nauczyciela przedmiotu albo specjalisty (psychologa, pedagoga, logopedy). Wówczas zajęcia te są realizowane według obowiązującego nauczyciela pensum. W związku z tym przydzielenie nauczycielowi specjaliście (pedagogowi) godzin zajęć rewalidacyjnych nie będzie przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 Karty Nauczyciela, na które zgodę musi wyrazić nauczyciel. Zatem wydaje się, że dyrektor mógł tak postąpić, bowiem dalej nauczyciel będzie miała pełen etat nauczycielowi, zgodnie z kwalifikacjami.

Podstawa prawna:

  • 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz