Zmiana stanowiska a zapisy w umowie
Odpowiada
25.08.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem mianowanym. Posiadam też odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do pracowania jako nauczyciel klas I-III. Czy dyrektor może co roku przenosić mnie na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej bez zmieniania mi stanowiska w umowie o pracę (zatrudniałam się jako wychowawca świetlicy)? Z kodeksu pracy wynika, że przeniesienie na inne stanowisko, bez wprowadzania zmian w umowie, jest możliwe tylko na okres 3 miesięcy. Czy dotyczy to też nauczycieli? Sytuacja z przeniesieniem powtarza się co rok, przy czym niczego nie podpisuję, jedynie w kadrach znajduję pismo, że dyrektor przenosi mnie za moją zgodą na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na dany rok szkolny.

Odpowiedź:

Na potrzeby odpowiedzi zakładam, że jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania, skoro posiada Pani stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dyrektor nie może uznaniowo przenosić nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowana na inne stanowisko. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie należy stosować przepisów kodeksu pracy.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 KN nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. W zakresie określenia stanowiska należy je interpretować zgodnie z treścią art. 42 KN (wyrok SN z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00). W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 ust. 1 KN.

Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie w ramach tej samej szkoły bez zmiany stanowiska może nastąpić bez zgody nauczyciela. W omawianej sprawie przeniesienie dotyczyłoby jednak różnych stanowisk, ponieważ stanowisko nauczyciela nauczania początkowego w szkole podstawowej i stanowisko wychowawcy świetlic szkolnych zostały od siebie oddzielone (art. 42 ust. 3 lp. 3 KN i art. 42 ust. 3 lp. 6 KN). W związku z tym bez zgody nauczyciela takie przeniesienie nie jest możliwe.

Warto jeszcze raz zweryfikować, czy w umowie zostało wskazane konkretne stanowisko – wychowawca świetlicy. Jeżeli tak, to nie można w tej sytuacji, bez zgody nauczycielki przenieść jej na inne stanowisko. W pytaniu zawarta jest informacja, że w kadrach znajduje się dokument, z którego wynika, że dyrektor przenosi nauczyciela za zgodą na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Jeżeli taka zgoda była wyrażona, to przeniesienie jest zgodne z prawem, skoro nauczycielka posiada kwalifikacje. Jeżeli jednak takiej zgody nie było, to działanie dyrektora jest nieprawidłowe. W takiej sytuacji nauczycielka może ponownie porozmawiać z dyrektorem, wskazując, że zgody na przeniesienie nie wyrażała oraz zwracając mu uwagę, że w wypadku sporu sądowego to on będzie musiał udowodnić, że taką zgodę posiada. Jeżeli rozmowa nie poskutkuje, można zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, która powinna skontrolować szkołę. Ostatecznością jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz