Zmiana miejsca zatrudnienia w trakcie stażu
Odpowiada
16.10.2008PYTANIECzy nauczyciel, który w trakcie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, może kontynuować rozpoczęty staż?
ODPOWIEDŹ
Nie ma przeciwwskazań prawnych do kontynuowania stażu w wypadku zmiany miejsca pracy w czasie rozpoczętego stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Nauczycielowi, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce pracy, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu.
Warunkiem jest podjęcie pracy w nowej szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego zatrudnienia oraz pozytywna ocena dotychczasowego stażu. Oczywiście okres przerwy w zatrudnieniu nie wlicza się do stażu, a co za tym idzie staż wydłuża się o ten okres. Przy wystawianiu ostatecznej oceny dorobku zawodowego dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel bierze pod uwagę również dorobek zawodowy nauczyciela w szkole, w której pracował wcześniej. Należy pamiętać, że do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego należy dołączyć zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004, Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) zaświadczenie dyrektora zawierające informacje o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.W wypadku zmiany miejsca pracy w trakcie stażu mogą wystąpić praktyczne problemy w realizacji zatwierdzonego wcześniej planu rozwoju zawodowego. Na przykład nauczyciel rozpoczyna, staż pracując w szkole podstawowej, i opracowuje plan rozwoju zawodowego uwzględniający warunki pracy w tego typu szkole. Następnie zmienia miejsce zatrudnienia i rozpoczyna pracę w zasadniczej szkole zawodowej. W takim wypadku nauczyciel może skorzystać z prawa wprowadzenia zmian do zatwierdzonego już planu rozwoju zawodowego. Wymagana jest do tego zgoda dyrektora szkoły w której nauczyciel pracuje, ale wydaje się, że w takiej sytuacji byłaby ona jedynie formalnością.


Należy podkreślić, że w innej sytuacji są nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Nauczyciel stażysta, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce pracy, nie może mieć zaliczonego stażu u poprzedniego pracodawcy. Aby odbyć staż na wspomniany stopień awansu zawodowego, musi staż rozpocząć od początku. Wynika z tego, że aby prawidłowo odbyć staż na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, należy go odbyć w jednej szkole.Adam Balicki
– pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz