Zmiana kwalifikacji a awans zawodowy
Odpowiada
24.09.2010

PYTANIE

Czy nauczyciel z kwalifikacjami do nauczania historii, który przeszedł na stanowisko nauczyciela nauczania zintegrowanego w wymiarze 15 h (posiada kwalifikacje) może kontynuować awans jeśli zostanie mu tylko 7 godzin historii, czyli mniej niż pół etatu


ODPOWIEDŹ

Jednym z warunków ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego jest zatrudnienie w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Jednakże dotyczy to wymiaru zatrudnienia. Warunki konieczne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela zostały wskazane w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674). Jednym z nich jest posiadanie kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela nauczanego przedmiotu. Jednakże przepisy Karty Nauczyciela nie wskazują w jakim wymiarze nauczyciel musi wykonywać pracę zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Niejednokrotnie może zdarzyć się sytuacja, że nauczyciel naucza kilku przedmiotów i tylko do jednego z nich posiada kwalifikacje. Jeżeli byłby w sumie zatrudniony co najmniej na pół etatu – mógłby rozpocząć i kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

W opisywanej sytuacji nauczyciel rozpoczął staż, posiadając kwalifikacje do nauczania historii, następnie zmienił stanowisko na nauczyciela nauczania zintegrowanego, mając również kwalifikacje do pracy na nim. A więc pracuje cały czas zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin. Nie ma więc przeciwwskazań do kontynuacji stażu. Oczywiście w takiej sytuacji zapewne niezbędne będą modyfikacje planu rozwoju zawodowego.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz