Zmiana arkusza organizacyjnego szkoły
Odpowiada
06.05.2009PYTANIECzy organ prowadzący szkołę może w ostatnim tygodniu sierpnia zmienić podpisany w maju arkusz organizacyjny szkoły, zmniejszając liczbę oddziałów (liczba uczniów nie uległa zmianie) i w związku z tym zwolnić kilku nauczycieli?
ODPOWIEDŹ
Arkusze organizacyjne są opiniowane i zatwierdzane w maju – poprzedzającym nowy rok szkolny. Zawierają liczby klas na poszczególnych poziomach oraz listy nauczycieli z przydziałem godzin. Arkusz opiniuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a zatwierdza organ prowadzący. Jeśli stosowne podpisy znalazły się pod arkuszem w maju, to nie ma możliwości, aby w ostatnim tygodniu sierpnia organ prowadzący likwidował klasy, jeśli liczba uczniów nie uległa zmianie. Ewentualnie mogłoby się tak stać, gdyby nagle zmniejszyła się liczba dzieci. Np. zapisanych do klas pierwszych było 100 uczniów, których podzielono na cztery 25-osobowe klasy, ale okazało się, iż z dniem 1 września rozpocznie naukę tylko 75 dzieci. Byłoby wtedy zasadnym zmniejszyć liczbę oddziałów z czterech do trzech.


Osobnym problemem jest zwalnianie nauczycieli w sierpniu. W art. 10 ust. 4, 5, 5a Karty Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stwierdza się, że nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych zatrudnia się na czas nieokreślony. Art. 27 ust. 1 mówi natomiast, że
rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego (a więc z dniem 31 sierpnia)
za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, a więc w
maju. Zatem nie mogą mieć miejsca zwolnienia w sierpniu.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz