Zgoda na uczestnictwo w wycieczkach szkolnych
Odpowiada
23.09.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Czy rodzic może wyrazić jedną pisemną zgodę na uczestnictwo swego dziecka w wycieczkach organizowanych przez szkołę w ciągu całego roku szkolnego lub etapu edukacyjnego, czy też każda wycieczka wymaga osobnego oświadczenia?

Odpowiedź:

W mojej ocenie każda wycieczka szkolna wymaga odrębnej zgody rodziców. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU z 2001 r. nr 135, poz. 1516 ze zm.) udział niepełnoletnich uczniów w wycieczkach, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

Każda wycieczka szkolna ma swoją specyfikę i niesie ze sobą inne zagrożenia. Na przykład czym innym jest wycieczka do ZOO lub do palmiarni miejskiej, a czym innym wycieczka w góry lub nad morze. Trudno byłoby mi przyjąć punkt widzenia, w którym rodzic sceduje na szkołę (i to z góry) zgodę na udział swojego dziecka we wszystkich wycieczkach organizowanych w danym roku szkolnym lub – tym bardziej – w danym etapie edukacyjnym.

Warto zauważyć, że także Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU z 2015 r., poz. 583 ze zm.) nie przewiduje tego rodzaju rozwiązania, bowiem de facto oznaczałoby to zbyt daleko idącą ingerencję we władzę rodzicielską, w ramach której uprawnienia są jednocześnie obowiązkami, a jej celem jest ochrona i dobro dziecka. Wydaje się, że osobą odpowiedzialną za uzyskanie zgód przedstawicieli ustawowych dziecka na jego udział w wycieczce szkolnej powinien być kierownik wycieczki, na którym ciążą określone obowiązki – związane m.in. z opracowaniem programu, harmonogramu oraz regulaminu wycieczki, z którym musi zapoznać wszystkich jej uczestników.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz