Zatrudnienie z Karty Nauczyciela a zwolnienie z Kodeksu pracy – czy możliwe?
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielką mianowaną i mam pytanie odnośnie warunków zatrudnienia oraz zwolnienia w placówce oświatowej. Zostałam zatrudniona na pełny etat w szkole podstawowej jako wychowawczyni świetlicy od 11.02.2019 r. do 21.06.2019 r. na podstawie art.10 ust.7 Karta Nauczyciela. Według mnie występowały wówczas warunki do zatrudnienia mnie na podstawie mianowania i zamierzam zwrócić się do Sądu Pracy o ustalenie zasadności warunków w/w umowy. Chciałabym jednak uzyskać najpierw wyjaśnienie co do innej kwestii. W świadectwie pracy podstawa wypowiedzenia została oparta o art. 30, paragraf 1 , punkt 4. Kodeksu Pracy. Moje pytanie brzmi : Czy możliwe jest zatrudnienie nauczyciela na podstawie artykułu Karty Nauczyciela a zwolnienie go w oparciu o artykuł Kodeksu Pracy?

Odpowiedź:

Zanim odpowiem na pytanie, na marginesie wskazuję, że dyrektor może zatrudnić nauczyciela na czas określony na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, nawet jeżeli w normalnych okolicznościach nauczyciel powinien być zatrudniony na podstawie mianowania. Takie zatrudnienie jest możliwe w sytuacji organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Jeżeli dyrektor zdoła wykazać, że te okoliczności były podstawą Pani zatrudnienia udowodni swoje prawidłowe działanie.

Jeżeli chodzi o podstawę prawna wskazaną w świadectwie jako podstawę rozwiązania stosunku pracy zawartego na czas określony na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela to jest ona prawidłowa (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu Pracy - upływ czasu na który była zawarta). Trzeba pamiętać, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 7, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
  • 30 § 1 pkt 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz