Zatrudnienie nauczyciela w drugiej szkole
Odpowiada
15.11.2010

PYTANIE

Jakie procedury obowiązują nauczyciela i dyrektora w przypadku, gdy nauczyciel zamierza podjąć pracę w wymiarze kilku godzin tygodniowo w innej szkole?


W macierzystej szkole w nadchodzącym roku szkolnym jego tzw. średnioroczne pensum ma wynosić przykładowo 16 godzin.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

Zgodnie z powyższym przepisem organ prowadzący szkołę może nakazać nauczycielowi podjęcie pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. Zgoda nauczyciela jest niezbędna tylko wówczas, gdy nauczyciel miałby uzupełniać etat na innym stanowisku niż jest zatrudniony.

Z pytania nie wynika jasno, czy nauczyciel w innej szkole ma uzupełniać pensum, czy też chce podjąć tam pracę z własnej woli, niezależnie od pracy w szkole macierzystej. Jeśli jest to decyzja niezależna, to dyrektor szkoły nie musi podejmować żadnych działań. Jeśli natomiast doszło do sytuacji skierowania nauczyciela do uzupełnienia pensum, to powinien on otrzymać pisemne skierowanie od organu prowadzącego szkołę, w którym wskazana zostanie szkoła, w której ma uzupełnić etat oraz data, od której owo skierowanie zacznie obowiązywać.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz