Zasiłek na zagospodarowanie
Odpowiada
15.12.2008PYTANIECzy muszę zwrócić zasiłek na zagospodarowanie, jeżeli po pół roku pracy byłam na bezpłatnym urlopie, trwającym dwa miesiące?
ODPOWIEDŹDokumentem regulującym uprawnienia socjalne nauczycieli jest ustawa Karta Nauczyciela. (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami). Artykuł 61. dokumentu określa zasady przyznawania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, przysługującego nauczycielowi, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w szkole oraz posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania określonego stanowiska. Zasiłek jest wypłacany w szkole wskazanej przez nauczyciela jako podstawowe miejsce pracy i jest równy dwumiesięcznemu wynagrodzeniu otrzymywanemu przez nauczyciela. Nauczyciel ma prawo do złożenia wniosku o przyznanie zasiłku w ciągu roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Jeżeli nauczyciel nie przepracował w szkole, w której zostało wypłacone świadczenie, trzech lat od momentu uzyskania stopnia awansu na kontraktowego, to zasiłek podlega zwrotowi.
Nauczyciel, który podczas wymaganych trzech lat przebywał na urlopie bezpłatnym, nie przestał być pracownikiem danej szkoły, zatem nie zwraca przyznanego zasiłku, jedynie wymagany okres przepracowania wydłuża się o okres, kiedy korzystał z urlopu.Katarzyna Wójtowicz
– zastępca dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. A co w sytuacji gdy przepracowałam w szkole 3 lata i w tym czasie łącznie wzięłam kilka dni urlopu bezpłatnego, nie więcej niż 10 jeżeli zrezygnuję z pracy po trzech latach to z powodu tych kilku dni muszę zwrócić zasiłek?

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz