Zaliczenie praktyk zawodowych
Odpowiada
24.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy chodząc na praktyki zawodowe obecnie 3 klasa zawodowa będąc w ciąży pracodawca może nie zaliczyć mi praktyk? Jestem obecnie w 6 miesiącu ciąży i do tego czasu chodziłam na praktyki. Chcę iść na l4 ciążowe z tego powodu że nie daje rady, już pracuje jako kucharz nie jest to praca lekka. Lecz pracodawca straszy mnie ze nie zaliczy mi praktyk.

Odpowiedź:

Pracodawca musi uwzględnić zwolnienie ciążowe.

Uzasadnienie:

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego. Jednocześnie w § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu zostało zawarte, że praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w szkole policealnej - także w formie praktyk zawodowych, które organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

W przypadku czteroletniego technikum i klas zasadniczej szkoły zawodowej, do czasu zakończenia nauki, obowiązuje nadal rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15.12.2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, które w zakresie dotyczącym pytania, co do zasady jest takie samo.

Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę, a praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także w formie praktyk zawodowych. Z przytoczonych przepisów wynika, że przygotowanie zawodowe dotyczy młodocianych, którzy mogą dokształcać się w branżowej szkole I stopnia albo dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej. Pracodawca podpisuje umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. Natomiast uczniowie technikum mają praktyczną naukę zawodu zorganizowaną przez szkołę w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Podstawa prawna:

  • 120 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz