Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
Odpowiada
27.04.2014
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Pracuję w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Mój problem dotyczy dnia zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych. W mojej szkole nauczycieli, którzy uczyli maturzystów, wysyła się na zastępstwo na lekcje wychowawców tych klas, aby ci mogli pójść na zakończenie roku. Jest to ostatni dzień nauki szkolnej, więc wydaje mi się, iż nauczyciele uczący klasy maturalne powinni również uczestniczyć w uroczystościach. Proszę o podanie odpowiedniej podstawy prawnej.

ODPOWIEDŹ

Nie ma przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które regulowałoby opisany przypadek. Być może pewne zasady z tym związane będzie można znaleźć w tzw. dokumentach wewnątrzszkolnych, w szczególności w kalendarzu roku szkolnego, czy planu pracy szkoły oraz procedurze organizowania zastępstw.

Dzień zakończenia roku w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (m.in. w klasach maturalnych) nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oznacza to, że z uczniami innych klas normalnie powinny być realizowane zajęcia. Oczywiście dyrektor może zorganizować uroczystości związane z zakończeniem roku przez klasy maturalne (np. w formie apelu), tak aby umożliwić uczestniczenie w nich całej społeczności szkolnej, w tym również innym nauczycielom, nie tylko wychowawcom.

W każdym przypadku to dyrektor szkoły jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa tak, aby uczniowie nie tracili lekcji. To dyrektor odpowiada za prawidłową działalność placówki. Z założenia możliwość, albo raczej konieczność powoływania godzin doraźnych zastępstw, pojawia się wówczas, gdy w sytuacji nieobecności nauczyciela (z różnych powodów), zajęcia z uczniami, zapewniając im niezbędną opiekę, musi poprowadzić inny nauczyciel, który zgodnie z planem nie prowadzi w tym czasie innych zajęć.

Uważam jednak, że w uroczystościach zakończenia roku przez maturzystów powinni uczestniczyć, oprócz wychowawców, także inni nauczyciele. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz