Zajęcia rewalidacyjne w klasach IV-VIII
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Do tej pory prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniem 1-3. Czy w wyższych klasach nadal mogę takie zajęcia prowadzić?

Odpowiedź:

Tak, ale tylko w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów. Oceny należy dokonać przez pryzmat rodzaju niepełnosprawności.

Uzasadnienie:
W § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zostało zawarte, że kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w szkołach posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 15 ust. 3 rozporządzenia. Natomiast z § 15 ust. 3 wynika, że kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć posiadała osoba, która:

1) ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, lub

2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

W tym przypadku kwalifikacje należy rozpatrywać przez pryzmat pkt 2. Nauczycielka posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. To czy  ten kurs będzie odpowiedni do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych nie tylko w klasach 1-3, ale również w starszych klasach zależy czy jest właściwy z punktu widzenia niepełnosprawności uczniów.

Podstawa prawna:

  • § 23, § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz