Zajęcia basenowe dla sześciolatków
Odpowiada
24.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Czy uczniowie klas pierwszych, czyli 6-latki, mogą uczestniczyć w szkolnych zajęciach basenowych realizowanych w ramach tzw. godzin karcianych? Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli dziecko ulegnie wypadkowi? Czy przepisy prawne regulują podobną sytuację?

Odpowiedź:

Obowiązek prowadzenia przez nauczycieli tzw. godzin karcianych wynika z przepisu art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.). Mimo że zajęcia te nie są obowiązkowe dla uczniów, to są one organizowane przez szkołę.

Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Również zgodnie z przepisem § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także w zajęciach organizowanych przez szkołę poza należącymi do niej obiektami.

Z powyższego wynika, że za zorganizowanie w bezpieczny sposób zajęć w ramach godzin karcianych odpowiada dyrektor szkoły, gdyż zajęcia te są przeprowadzane przez szkołę. Przepisy prawa nie zakazują udziału w zajęciach na basenie dzieci w wieku lat sześciu, o ile nie ma wobec tego przeciwwskazań zdrowotnych. Należy przy tym zwrócić również uwagę na przepis art. 20z ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym rodzic dziecka jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi szkoły uznanych przez niego za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz