Wyposażenie pracowni
Odpowiada
29.01.2010

PYTANIE

Moim marzeniem jest wyposażenie pracowni w sprzęt − laptopa, projektor multimedialny.


Moja szkoła posiada taki sprzęt, ale znajduje się on w sekretariacie szkoły, skąd wszyscy go wypożyczają. Chciałabym na stałe mieć go w klasie (uczę języka polskiego i wiedzy o kulturze). Jak zdobyć sponsorów? Może istnieje możliwość napisania projektu i zdobycia pieniędzy z funduszu?

ODPOWIEDŹ

Pod koniec każdego roku kalendarzowego dyrektor szkoły sporządza plan finansowy jednostki na kolejny rok. Przewiduje w nim wydatki na płace oraz remonty, a także na zakup pomocy dydaktycznych. Wysokość kwoty określona w paragrafie dotyczącym takich kosztów zależy w głównej mierze od tego, na ile bogata jest dana gmina. Dlatego, w pierwszej kolejności proszę zgłosić zapotrzebowanie na zakup laptopa i projektora dyrekcji szkoły. Może się jednak zdarzyć, że środki na ten cel są niewystarczające lub zostały już rozdysponowane.

Następnie można się udać do rada rodziców. Instytucja ta zajmuje się między innymi gromadzeniem funduszy pochodzących ze składek rodziców, które przeznaczane są na potrzeby szkoły. Bywa, że środki i tu będą niewystarczające. Można wtedy spróbować opcji zakupu łączonego. Rada rodziców przekazuje na konto szkoły określoną kwotę z zaznaczonym przeznaczeniem, a szkoła dokłada resztę.

Sposobem na uzyskanie funduszy na sprzęt jest też zwrócenie się do zamożnych rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły. Można zwrócić się drogą pisemną, z zaznaczeniem korzyści wynikających z poprawy bazy materialnej szkoły, lub osobiście. W okolicach szkoły funkcjonują też zapewne dobrze prosperujące firmy. Niejednokrotnie udaje się pozyskać środki od ludzi dobrej woli, którzy są w stanie przekazać coś bezinteresownie.

Można wreszcie skorzystać z organizacji i inicjatyw pozarządowych wspierających edukację informatyczną. Są to:

Program Interklasa – www.interklasa.pl

„Internet w szkołach – Program Prezydenta RP” – www.prezydent.pl

Program Edukacyjno-Rozwojowy Społeczeństwa Informacyjnego „Polska – Europa – Polonia” – www.waw.org.pl

Interszkoła – www.interszkola.pl

Multimedia w dydaktyce – www.kana.gliwice.pl/siemens-dydaktyka

Szkoła NET – www.szkolanet.pl

Międzyszkolny Klub Internautów – http://e-szkola.net

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej – www.ofek.waw.pl

Ośrodek Informatyki i Zastosowań Komputerów – www.oeiizk.waw.pl

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz