Wynagrodzenie za wykonanie czynności likwidatora
Odpowiada
28.01.2009PYTANIECzy za wykonanie na podstawie upoważnienia burmistrza czynności likwidatora szkoły podstawowej (wykonywane przeze mnie w okresie od 1 lipca do 30 września 2008 roku i odebrane bez zastrzeżeń przez organ prowadzący) należy się wynagrodzenie za dodatkową pracę?


Według mnie nie wchodzą one w zakres obowiązków dyrektora szkoły ani nie wynikają ze statutu. Pragnę nadmienić, że otrzymałem ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
ODPOWIEDŹNie można na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ należałoby przeanalizować otrzymane od burmistrza upoważnienie do bycia likwidatorem szkoły.


Mogę się tylko domyślać, że oprócz stwierdzenia typu: „upoważnia się daną osobę do wykonywania czynności związanych z likwidacją szkoły” nie napisano nic więcej i dlatego uznano, że te dodatkowe, jak Pan twierdzi, czynności, wykona Pan w ramach otrzymywanego wynagrodzenia i przyznaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracę Pan podjął, wykonał i organ prowadzący się cieszy, że sprawę zamknął bez problemów.


W chwili przyjmowania na siebie dodatkowych zadań należało uzgodnić z burmistrzem warunki finansowe (za jaką zapłatę wykona Pan te czynności). Brak zastrzeżeń z Pana strony organ prowadzący zinterpretował na swoją korzyść, uznając, że wystarczy tylko wypłacić Panu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz