Wynagrodzenie za wycieczkę
Odpowiada
06.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem zatrudniona w dwóch szkołach: szkoła A – pełny etat, na czas nieokreślony, szkoła B – 11/18, na czas określony na zastępstwo. W szkole A pracuję poniedziałek, wtorek i środę, w szkole B – środę, czwartek i piątek. W szkole B jadę na 3-dniową wycieczkę z klasą, w której jestem wychowawcą. Dni wyjazdu przypadają od poniedziałku do środy (takie dni zostały podane na wyjazdy dla wszystkich klas w kalendarzu pracy szkoły). W szkole A złożyłam wniosek o oddelegowanie do pracy w szkole B. Otrzymałam zgodę na wyjazd. Moja nieobecność została uznana za usprawiedliwioną, niepłatną. Uzasadnieniem takiej decyzji było, że nie mogę dostać wynagrodzenia w dwóch miejscach oraz nie pracuję na rzecz szkoły A (nie mam jej uczniów pod opieką). W szkole B również nie dostanę wynagrodzenia. Szkoła B uważa, że szkoła A powinna mi wypisać delegację służbową i nie powinnam być pozbawiona „zwykłego” wynagrodzenia. Kto w tej sytuacji ma rację? Czy rzeczywiście mogę zostać pozbawiona wynagrodzenia za pracę w takim przypadku? Jakie przepisy prawa regulują podobne sytuacje?

Odpowiedź:

Moim zdaniem prawidłowa jest interpretacja szkoły A. W rzeczywiści Pani wniosek o oddelegowanie nie był potraktowany jako tzw. podróż służbowa (czyli wykonywanie zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba szkoły, lub poza stałym miejscem pracy) a jako prośba o zwolnienie z pracy w związku z wycieczką w szkole B.

Prośba o zwolnienie od pracy w związku z wycieczką szkolną może stanowić usprawiedliwienie nieobecności nauczyciela w pracy. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są bowiem zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy (§ 1 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r.).

Za czas tej nieobecności nauczyciel nie zachowa jednak prawa do wynagrodzenia, chyba że regulamin wynagradzania nauczycieli obowiązujący w Państwa szkole przewiduje takie zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy).

Skoro nauczyciel nie będzie wykonywał pracy na rzecz szkoły A w czasie kiedy będzie na wycieczce w szkole B, to nie ma prawa do wynagrodzenie za ten czas w szkole A.

Możemy się zastanawiać się czy w szkole B nauczyciel może liczyć na wynagrodzenie. Udział nauczyciela w wycieczkach szkolnych jest traktowany jako wykonywanie zadań i czynności statutowych bez dodatkowego wynagrodzenia. Tylko wtedy kiedy zostaną przekroczone normy ogólne czasu pracy w szkole B  można liczyć na wynagrodzenie za nadgodziny.

Podstawa prawna:

  • 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632ze zm.),
  • 108 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2022 r., poz. 1510).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz