Wynagrodzenie w okresie zwolnienia lekarskiego
Odpowiada
30.06.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej. W okresie od 24.02.-10.03.20 wypracowałam w poradni 5 nadgodzin. Są one wypłacane na podstawie miesięcznego rozliczenia- wypłata pod koniec miesiąca. W marcu od 11-17 miałam L4. Wypracowane nadgodziny obejmowały pracę z zachowaniem wszystkich dodatków. Pod koniec miesiąca spojrzałam na konto i okazało się, iż z nadgodzin miałam potrącenia L4. Potrącono mi wszystkie dodatki, zmniejszając wypracowane nadgodziny do 80% podstawy. Dyrektor wyjaśniał to tym, że skoro płaca z nadgodzin jest wypłacana oddolnie, to L4 potrącono z pierwszej wypłaty. Ale uposażenie nauczycieli wypłacane jest odgórnie. Nie rozumiem dlaczego z wypracowanych fizycznie nadgodzin, które nie wliczają się do pensum (pracuję 20 + 2h dodatkowo wypłacane oddolnie a nie z całością pensji z początkiem miesiąca) zostały pomniejszone o zwolnienie. Jak rozumieć takie potrącenie? L4 zjadło mi prawie wszystkie wypracowane nadgodziny.

Odpowiedź:

W tym przypadku jak rozumiem należy oddzielnie ustalić zasady w stosunku do miesiąca lutego i marca i tak rozpatrywać kwestie wypracowania godzin ponadwymiarowych.  Nauczyciele należą do grupy zawodowej, których część wynagrodzenia wypłacana jest z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym (art. 39 ust. 3 KN). Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac (np. wynagrodzenie za godziny ponadywmiarowe), wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca (art. 39 ust. 4 zd. pierwsze Karty Nauczyciela). Zatem jeżeli chodzi o luty to pod koniec miesiąca powinna Pani otrzymać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypracowane w luty. Jeżeli chodzi o marzec to trzeba pamiętać, że przepisy KN nie regulują kwestii związanych z rozliczeniem godzin ponadwymiarowych przypadających w tygodniach, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy. Kwestia ta natomiast została uregulowana w przypadku nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej i w podobny sposób rozliczane są zazwyczaj godziny ponadwymiarowe w placówkach prowadzonych przez samorządy: w tygodniu, kiedy przypada usprawiedliwiona nieobecność w pracy nauczyciela liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się biorąc pod uwagę pensum nauczyciela pomniejszone o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Być może na sadzie analogi również tak przyjęto w opisanym przypadku. Najlepiej wystąpić do dyrektor z pismem w tej sprawie z prośbą o pisemne wyjaśnienia.

Podstawa prawna:

  • 35, art. 39 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
  • 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 03.04.2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz