Wynagrodzenie w czasie urlopu dla poratowania zdrowia
Odpowiada
02.12.2008PYTANIEMoje pytanie dotyczy wynagrodzenia w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.


Jakie wynagrodzenie otrzymam podczas rocznego urlopu, na który przejdę od 1 maja 2009 r., jeżeli w tym roku szkolnym jestem zatrudniona na pełny etat, ale w marcu 2009 r. otrzymam pismo o ograniczeniu liczby godzin z 15 do 18? Czy wynagrodzenie będzie płacone z pełnego czy ograniczonego etatu?
ODPOWIEDŹW art. 73 ust 1 Karty Nauczyciela wskazano na warunki, jakie należy spełnić, by móc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.Nauczycielowi zatrudnionemu
w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.Nie można zatem skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli realizujemy ograniczone pensum dydaktyczne.


W myśl art. 73 ust 5 KN nauczyciel, w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego, a nie do stawki wynagrodzenia.Podsumowując:


1) z urlopu dla poratowania zdrowia mamy prawo skorzystać, jeżeli realizujemy pełne pensum dydaktyczne;


2) w czasie przebywania na urlopie zdrowotnym nie można zmienić warunków o pracę (czyli, np. zmniejszyć pensum). Może to nastąpić dopiero po zakończeniu urlopu;


3) w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do aktualnie obowiązującego wynagrodzenia zasadniczego oraz podwyższonego od 1 stycznia zgodnie z rozporządzeniem MEN.


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674)Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz