Wynagrodzenie w czasie ciąży nauczyciela
Odpowiada
17.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałabym uzyskać informacje na temat wynagrodzenia w czasie ciąży. Obecnie jestem w 7 miesiącu ciąży i przebywam na zwolnieniu. Otrzymałam informację z działu plac że w lipcu zostanie wstrzymana wyplata wynagrodzenia ponieważ na ten miesiąc przypada termin porodu. Czy jest to zgodne z prawem? Nadmienię że termin porodu przypada na koniec miesiąca. Dziękuje za udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź:

Nie. Prawo do wynagrodzenia jest podstawową zasadą prawa pracy. Zatrzymanie wynagrodzenia przez pracodawcę i niewypłacenie go w terminie pracownikowi stanowi naruszenie prawa, skutkujące roszczeniem o zapłatę wraz z ustawowymi odsetkami. Niezależnie od tego pracodawca, który nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę, podlega karze grzywny

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby pracownica w ciąży zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Za pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym pracownicy przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a za dalszy okres choroby zasiłek chorobowy. Zasiłek ten także przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli jest wypłacany pracownicy w ciąży (art. 92 Kodeksu pracy, art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Natomiast od dnia  porodu pracownica jest uprawniona do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

  • 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
  • 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1133).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz